Please update your Flash Player to view content.

Ork

Tisk
PDF
orc_title

Základní vlastnosti


"Orkové jsou rasou ohně. Mezi ostatními rasami vynikají svou silou. Po zničení obrů byli schopni vyhnat Elfy a stát se nejsilnější rasou na Adenu. Později však byli poraženi spojenou armádou Elfů a Lidí. Dnes žijí v arktické oblasti Elmore."

orc Speciální schopnosti rasy:
Mají silné rezistence na negativní vlivy jako je například jed nebo nemoc.


Základní charakteristika:
Orkové mají velikou sílu a maximální HP a MP úroveň. Rychle se zotavují.
Nicméně jsou pomalí jak v útoku a pohybu, tak i v kouzlení. Jsou špatní lučistníci.


 • Orc Fighter (Ork Bojovník)

 

orc_fighter
 • Orc Mystic (Ork Mystic)

 

orc_mystic

Přehled Povoláníorc_classes 1st class 2nd class 3rd class 1st class 2nd class 3rd class

Orc Fighter

Orc Raider

Monk

Orcraider
image:monk.gif
Nájezdníci jsou Bojovníci, které vytříbili své válečné umění a zdokonalili schopnosti ovládat zbraně. Jsou hlavní bojovou silou Orků.

Způsob hraní:
Herní styl Orc Raidera je podobný jako styl ostatních válečníků, ale v porovnání s bojovníky ostatních ras, využívají víc skillů, které závisí na fyzické síle.
Orkské náboženství spočívá v uctívání Paagria. Orksá Rada Starších vybírá mezi Orc fightery ty, kteří chtějí vylepšit svoji fyzickou sílu, raději než se spoléhat na zbraně. Tito orkové jsou trénováni na Monky. Monk, který se rozhodl pro způsob síly a ohně, nevyužívá zbraně, ale učí se Tangsu, které vede k zdokonalení jejich fyzické síly.

Způsob hraní:
Monkové jsou charakterističtí svými rychlými tváří v tvář (melle) útoky. Také využívají techniku získávání magických sil a následovném okouzlení nepřátel. Samotářský mnich používá tetování namísto lehkého brnění a bojuje vybavením k blízkému kontaktu, kdy zatímco uhýbá nepřátelským útokům, sám způsobuje hrozivou škodu. Ve skupině je Mnich užitečný hlavě v rychlých a devastujících útocích.
Destroyer
Tyrant
image:destroyer.gif
image:tyrant.gif

Vyvinutý z Orc Raidera je Destroyer expertem na boj, který vždy stojí v předních liniích na bojišti. Používá whirlwind k rozdrcení nepřátel. Bojuje neúnavně a beze strachu dokud nejsou všichni nepřátele poraženi. Destroyer má kolem sebe auru, která zahání jeho nepřátele na útěk, ze strachu k němu.

Tyrant využívá zbraně, která pomáhá jeho osobnímu Tangsu. Je vrcholným studentem chrámu síly a ohně. Tyrant je známý užitím takových technik, jako například Force Buster, která odpálí obrovskou energii, se kterou pak Tyrant zaútoči na víc nepřátel, Burning Fist, jejíž pomocí udeří ohnivou pěstí, nebo Punch of Doom, která způsobí extrémní poškození nepříteli, zatímco ale spotřebuje hodně fyzické síly.

Titan
Grand Khavatari
image:titan.jpg
image:grandkhavatari.jpg
Ovládající obrovský meč nebo sekeru, tento Orkský válečný hrdina zadupe své nepřátele bez výjimky do země.

Říká se že nejvýš kněží Kláštera Ohně ovládají sílu, která se směle může měřit se silou Titánů. Tito mistrovští Tyranti mají schopnosti předtím neviděné u Titánů, sledující skutečnou fyzickou zdatnost. Tito oddaní a talentovaní bojovníci, kterým je udělen titul Grand Khavatari, jsou mistři Tangsu a dávají přednost tetováním před těžkopádným brněním.Orc Mystic

Orc Shaman
image:orcshaman.gif
Orc Mystic, který byl požehnán bohem ohně se může stát Orc Shamanem. Mystic může posilnit Válečníky, kteří jdou do boje, širokou škálou kouzel, která vylepšuje jejich válečné schopnosti. Může také proklet nepřátele. Je jen málo horších věcí, než je pohled na orkskou armádu, se Shamanem ve svých řadách.

Způsob hraní:
Orc Shaman poskytuje rozsáhlou podporu ve skupinách – kouzlení užitečných kouzel a léčení ostatních. Může také kouzlit mocné kletby na nepřátele během bitev a dokonce mají i nějaké zkušenosti ve fyzickém souboji.
Overlord
Warcryer
image:overlord.gif
image:warcryer.gif

Overlord je Shaman, který je kandidátem na vůdce kmene. Vytváří si vlastní klany a může klanovým členům poskytovat své rozsáhlé magické schopnosti. Overlord využívá schopnost Seal of Winter, která snižuje rychlost útoku blízkých nepřátel a Sight of Paagrio, která zvyšuje přesnost útoků členů svého klanu.

Warcryer je Shaman, který získal zvláštní trénink ve válečných písních, které jsou na vrcholu Orkského kouzelného systému. Podporuje své spojence těmito písněmi s magickými účinkem. Warcryer je velkou výhodou ve skupinových bitvách, díky jeho znalosti Chant of Fury, která zvyšuje rychlost útoku členů jeho skupiny, stejně tak jako Chant of Evasion, která zvyšuje schopnost úhybu.

Dominator
Doomcryer
image:dominator.jpg
image:doomcryer.jpg

Orkové, kteří si uvědomili moc taktiky, Dominátoři, jsou přirozenými vůdci a strátégy. Titul Dominator je udělený pouze nejsilnějším Overlordům, kteří vedou pyšné válečníky, kteří by skočili z útesu bez nejmenšího zaváhání ohledně jejich vítězství.

Na vrcholu Orkského kouzelnictví leží válečné písně, zvláštní nápěvy ve formě písní. Doomcryer je warcryer, jež je perfektně plynulý ve válečných písních, které valí zánik na nepřátele. Pouhými slovy léčí spojenecké síly a s nápěvy obdařenými mocnými magickými silami zvyšují morálku a proklíná nepřátele.


Vesnice


Základní vesnice orků
Orc village se nachází na Immortal Plateau. Vesnice je obklopena vysokými a statnými hradbami, díky kterým vypadá toto místo spíš jako vojenská pevnost, než domácká usedlost. V centru vesnice je strážný oheň, kteří hoří věčným a svatým ohněm Paagria. Na tomto místě Orkové pokračují ve cvičení sama sebe, v přípravě na budoucnost, kdy se opět pokusí získat vládu nad celým kontinentem.

orc_village


Skilly


Článek se dodělává

Legenda


Legenda Orků


Orkové byli druhou rasou, která byla stvořena.
Einhasad bohyně stvoření a stvořila různé formy pomocí vlastní duše. Její děti užívaly své vlastní síly k tvoření života z těchto forem. Její syn Pa´agrio do jedné z forem vložil duši ohně a tak se zrodila rasa orků. Orkové měli nevyčerpatelné síly a velikou moc. Nebyli však tak silní jako Obři. Proto Obrové zotročili Orky a používaly je k válčení.

Po pádu Obrů, Elfové přebrali kontrolu nad světem. Elfové byli úspěšní ve sjednocování ras. Ale jak časem se ukázalo, že nemají stejné schopnosti vládnout,jako měly Obrové.
První kdo se postavil proti Elfům byly Orkové "Jsou silnější než my? Ne! Domníváte se, že Elfové mají právo vládnout nad námi? Ne! Nemůžeme snést, že ti, kteří jsou slabší, než jsme mi se odváží vládnout nám! "

Orkové byli kvalifikovaní vojáci, odvážní a hrdí, protože Elfové neuměli bojovat, většina ze země stala územím Orků. Poté byli vyhnáni Elfové vyhnáni do rohů kontinentu. Tam skřítci hledali pomoc u Trpaslíků, kteří se svým velkým bohatstvím a lepšími zbraně, byly vážným soupeřem pro Orky. Ale Trpaslíci chladně odmítli pomoc Elfům. Svět patřil Orkům a oni toužili po bohatství, nebyl žádný důvod pomáhat slabším. Elfové byli rozčílení, ale nemohli zvrátit jejich rozhodnutí.
Po Arteias žádali pomoc u Lidí. Lidský "král" slíbil pomoc Elfům v jejich válce proti Orkům, pokud Elfové naučí lidi magii. Elfové měli pocit, že tento požadavek nebude hrozbou, protože lidské bytosti byly příliš slabé, a oni jistě nemohli porazit Orky bez pomoci. Lidé se magii učili rychleji než Elfové očekávali. Lidští mágové nebyli tak silní jako Orkové, ale jejich magie byla čím dál silnější hnaná neustálou ryvalitou jejich druhu. Lidé se mohli rychle a obratně ohánět zbraní a jejich počty byly obrovské a působivé. Za krátkou dobu, se lidská vojska stala obrovskou sílou.

Brzy Human-Elf aliance začala vyhrávat více a bitev proti Orkům. Vzhledem k tomu, že peníze války se obrátil ve prospěch aliance, se přesunula podpora Trpaslíků k Lidem a Elfům a začali vyrábět řemeslné potřeby pro člověka. Se silnější brněním a ostrými Trpasličími zbraněmi.
Nakonec válka skončila vítězstvím pro Human-Elf alianci. Orkové byli donuceni podepsat ponižující mírovou smlouvu a rychle ustoupili do bezpečí Immortal Plateau, v severozápadní části Elmore.
Tato porážka přinesla zkušenost, že síla je slabší proti zchytralosti. Izolovaných v Immortal Plateau, jsou Orkové rozděleni do sedmi kmenů:
 • Hestui, kteří si vybrali jako svou cestu ochranu zvířat.
 • Atuba, nemilosrdný bojovníci,zabíjení členy vlastní rasy, pokud je to zapotřebí.
 • Neruga, který tvrdil, že nikdy nepotřebuje podpori, až do doby kdy byl poražen nepřátely.
 • Gandi, kteří říkali "Bojuji na smrt, a se cítí naživu".
 • Duda-Mara totem pavoukem, byli jediní, kteří se naučil strategie a taktiky, které jsou přinejmenším stejně důležité jako fyzické síly a následně vycvičili první Ork Shamany.
 • Ragna, kteří neváhali každého zradit.
 • Urutu, kdo to viděl, protože jejich úkolem je potrestal o "betrayers" a zobrazí se, že v duchu svých kmenových symbol, meč vestavěné v ORC v lebce.
Šest kmenů postavilo pevnost, s chrámem Pa´agria v nejzápadnějším koutě na Immortal Plateau. Ve snaze vypořádat se s  porážku, vytvořili vlastní náboženství, které tvrdilo, že Pa'agrio učinil prvního Orka, kterého poslal žít přímo v Immortal Plateau. Orkové smazali všechny zmínky o jejich sloužení Obrům.
Nyní mají Orkové 108 klanů.

Statistika Galerie

 • Počet obrázků   231
 • Počet kategorií   11
 • Počet komentářů   23