Please update your Flash Player to view content.

SA - Seznam

Tisk
PDF

Special Abilities - list

Přídavný effekt: Přidávání speciálních schopností na A-grade nebo S-grade zbraně má za následek větší damage při PvP

 • Acumen - Rychlost sesílání kouzel se zvýší o několik procent.
 • Anger - Zvýší fyzický útok, zatímco sníží maximální HP o několik procent.
 • Back Blow - Zvýší pravděpodobnost kritického útoku při útoku zezadu.
 • Bodily Blessing - Šance seslat Bless the Body na cíl, pokud je použita světlá magie.
 • Cheap Shot - Při normálním útoku je spotřeba MP nižší.
 • Conversion - Zvýší maximální MP a sníží maximální HP.
 • Crt. Anger - Sníží hráčovy HP, působí poškození během kritického útoku.
 • Crt. Bleed - Procentuální šance, že cíl začne během kritického útoku krvácet.
 • Crt. Damage - V průběhu kritického útoku způsobí větší zranění.
 • Crt. Drain - Hráč během kritického útoku vstřebá HP cíle.
 • Crt. Poison - Procentuální šance, že bude cíl během kritického útoku otráven.
 • Crt. Stun - Procentuální šance na omráčení během kritického útoku.
 • Empower - Zvýší sílu magie.
 • Evasion - Zvýší evasion.
 • Focus - Zvýší pravděpodobnost kritického zásahu.
 • Guidance - Zvýší accurancy.
 • Haste - Zvýší rychlost útoku.
 • Health - Zvýší maximální HP o několik procent.
 • Light - Sníží váhu zbraně.
 • Long Blow - Zvýší dosah zbraně.
 • Magic Chaos - Šance na seslání magie chaosu na cíl při použití temné magie.
 • Magic Damage - Při zranění cíle magií přidá další zranění.
 • Magic Focus - Šance na seslání Focus na cíl při použití světlé magie.
 • Magic Hold - Šance na seslání Dryad Root na cíl při použití temné magie.
 • Magic Paralyze - Při použití zraňující magie na cíl jej může s určitou pravděpodobností paralyzovat.
 • Magic Poison - Šance na seslání Jedu na cíl při použití temné magie.
 • Magic Power - Při útoku magií se zvýší spotřebované množství MP, stejně jako síla magie.
 • Magic Regeneration - Přu použití světlé magie regeneruje HP cíle.
 • Magic Silence - Šance na seslání Silence na cíl při použití zraňující magie.
 • Magic Weakness - Šance na seslání Weakness na cíl při použití temné magie.
 • Mana Up - Zvýší maximální MP o několik procent.
 • Mental Shield - Šance na seslání Mental Shield na cíl při použití světlé magie.
 • Miser - Snižuje množství spotřebovaných soulshotů.
 • Quick Recovery - Zkracuje dobu do dalšího použití.
 • Rsk. Evasion - Zvyšuje Evasion při snížení HP.
 • Rsk. Focus - Zvyšuje pravděpodobnost kritického útoku při snížení HP.
 • Rsk. Haste - Zvyšuje rychlost útoku při snížení HP.
 • Wide Blow - Rozšíří záběr útoku.
Type Grade Název Zbraně (Crystal Level) červený(Red) zeleny(Green) modrý(Blue)
Blunt
C
Stick of Faith (5)
Mana Up
Magic Hold
Magic Shield
C
Battle Axe (5)
Anger
Rsk.Focus
Haste
C
Big Hammer (5)
Health
Rsk.Focus
Haste
C
Silver Axe (5)
Anger
Rsk.Focus
Haste
C
Skull Graver (5)
Anger
Health
Rsk.Focus
C
Dwarven War Hammer (6)
Anger
Health
Haste
C
Club of Nature (7)
Magic Hold
Magic Mental Shield
Acumen
C
Mace of The Underworld (7)
Mana Up
Magic Silence
Conversion
C
Nirvana Axe (7)
Magic Poison
Magic Power
Magic Weakness
C
Stick of Eternity (7)
Empower
Rsk., Evasion
Bless the Body
C
War Axe (7)
Anger
Health
Haste
C
Yaksa Mace (8)
Anger
Health
Rsk. Focus
B
Heavy War Axe (9)
Anger
Health
Rsk. Focus
B
Art of Battle Axe (10)
Health
Rsk. Focus
Haste
B
Deadman's Glory (10)
Anger
Health
Haste
A
Meteor Shower (11)
Focus
Critical Bleed
Rsk. Haste
A
Elysian Axe (12)
Health
Anger
Critical Drain
S
Arcana Mace (13)
Acumen
MP Regeneration
Mana Up
S
Basalt Battlehammer (13)
HP Drain
Health
HP Regeneration
Two-Handed Blunts
C
Crystal Staff (5)
Rsk. Evasion
Mana Up
Bodily Blessing
C
Heavy Doom Axe (5)
Magic Poison
Magic Weakness
Magic Chaos
C
Heavy Doom Hammer (5)
Magic Regeneration
Mental Shield
Magic Hold
C
Cursed Staff (6)
Magic Hold
Magic Poison
Magic Weakness
C
Inferno Staff (7)
Acumen
Magic Silence
Magic Paralyze
C
Paagrio Hammer (7)
Rsk. Evasion
Magic Poison
Magic Weakness
C
Paradia Staff (7)
Magic Regeneration
Mental Shield
Magic Hold
C
Sage's Staff (7)
Magic Hold
Magic Poison
Magic Weakness
C
Paagrio Axe (7)
Mana Up
Magic Weakness
Magic Chaos
C
Deadman's Staff (8)
Magic Regeneration
Mental Shield
Magic Hold
C
Demon's Staff (8)
Magic Poison
Magic Weakness
Magic Chaos
C
Ghoul's Staff (8)
Rsk. Evasion
Mana Up
Bodily Blessing
B
Sprite's Staff (9)
Magic Regeneration
Mental Shield
Magic Hold
B
Staff of Evil Spirit (10)
Magic Focus
Bodily Blessing
Magic Poison
A
Dasparion's Staff (11)
Mana Up
Conversion
Acumen
A
Branch of The Mother Tree (12)
Conversion
Magic Damage
Acumen
S
Imperial Staff (13)
Empower
MP Regeneration
Magic Hold
S
Dragon Hunter Axe (13)
HP Regeneration
Health
HP Drain
Bow
C
Crystallized Ice Bow (5)
Guidance
Evasion
Quick Recovery
C
Elemental Bow (5)
Guidance
Miser
Quick Recovery
C
Noble Elven Bow (6)
Evasion
Miser
Cheap Shot
C
Akat Long Bow (7)
Guidance
Evasion
Miser
C
Eminence Bow (8)
Guidance
Miser
Cheap Shot
B
Dark Elven Long Bow (9)
Evasion
Critical Bleed
Miser
B
Bow of Peril (10)
Guidance
Quick Recovery
Cheap Shot
A
Carnage Bow (11)
Light
Critical Bleed
Mana Up
A
Soul Bow (12)
Cheap Shot
Quick Recovery
Critical Poison
S
Draconic Bow (13)
Cheap Shot
Focus
Critical Slow
Dagger
C
Cursed Dagger (5)
Critical Bleed
Critical Poison
Rsk. Haste
C
Dark Elven Dagger (5)
Focus
Back Blow
Rsk. Haste
C
Soulfire Dirk (6)
Magic Hold
Magic Silence
Mana Up
C
Stiletto (6)
Critical Bleed
Critical Poison
Rsk. Haste
C
Dark Screamer (7)
Evasion
Focus
Critical Bleed
C
Grace Dagger (7)
Evasion
Focus
Back Blow
C
Crystal Dagger (8)
Critical Bleed
Critical Poison
Critical Damage
B
Hell Knife (9)
Mental Shield
Magic Weakness
Magic Regeneration
B
Kris (9)
Evasion
Focus
Back Blow
B
Demon's Sword (10)
Critical Bleed
Critical Poison
Critical Damage
A
Bloody Orchid (11)
Focus
Back Blow
Critical Bleed
A
Soul Separator (12)
Guidance
Critical Damage
Rsk. Haste
S
Angel Slayer (13)
Crt. Damage
HP Drain
Haste
Fists
C
Chakram (5)
Critical Drain
Critical Poison
Rsk. Haste
C
Fist Blade (6)
Rsk. Evasion
Rsk. Haste
Haste
C
Knuckle Duster (8)
Rsk. Evasion
Rsk. Haste
Haste
C
Great Pata (8)
Critical Drain
Critical Poison
Rsk. Haste
B
Arthro Nail (9)
Critical Poison
Rsk. Evasion
Rsk. Haste
B
Bellion Cestus (10)
Critical Drain
Critical Poison
Rsk. Haste
A
Blood Tornado (11)
Haste
Focus
Anger
A
Dragon Grinder (12)
Rsk. Evasion
Guidance
Health
S
Demon Splinter (13)
Focus
Health
Crt. Stun
Pole
C
Body Slasher (5)
Critical Stun
Long Blow
Wide Blow
C
Orcish Glaive (5)
Anger
Critical Stun
Long Blow
C
Scythe (5)
Anger
Critical Stun
Light
C
Bec de Corbin (6)
Critical Stun
Long Blow
Light
C
Poleaxe (7)
Wide Blow
Long Blow
Critical Stun
C
Scorpion (7)
Anger
Critical Stun
Long Blow
C
Widow Maker (7)
Critical Stun
Long Blow
Wide Blow
C
Orcish Poleaxe (8)
Critical Stun
Long Blow
Wide Blow
B
Great Axe (9)
Anger
Critical Stun
Light
B
Lance (10)
Anger
Critical Stun
Long Blow
A
Halberd (11)
Haste
Critical Stun
Wide Blow
A
Tallum Glaive (12)
Guidance
Health
Wide Blow
S
Saint Spear (13)
Health
Guidance
Haste
Sword
C
Stormbringer (5)
Critical Anger
Focus
Light
C
Katana (6)
Focus
Critical Damage
Haste
C
Raid Sword (6)
Focus
Critical Drain
Critical Poison
C
Shamshir (6)
Guidance
Back Blow
Rsk. Evasion
C
Spirit Sword (6)
Critical Damage
Critical Poison
Haste
C
Homunkulus's Sword (7)
Acumen
Conversion
Magic Paralyze
C
Sword of Whispering Death (7)
Empower
Magic Power
Magic Silence
C
Caliburs (7)
Guidance
Focus
Critical Damage
C
Sword of Delusion (7)
Focus
Health
Rsk. Haste
C
Sword of Limit (7)
Guidance
Critical Drain
Health
C
Sword of Nightmare (7)
Health
Focus
Light
C
Tsurugi (7)
Focus
Critical Damage
Haste
C
Samurai Longsword (8)
Focus
Critical Damage
Haste
B
Sword of Valhalla (9)
Acumen
Magic Weakness
Magic Regeneration
B
Keshanberk (9)
Guidance
Focus
Back Blow
B
Sword of Damascus (10)
Focus
Critical Damage
Haste
A
Elemental Sword (11)
Magic Power
Magic Paralyze
Empower
A
Tallum Blade (11)
Critical Poison
Haste
Anger
A
Sword of Miracles (12)
Magic Power
Magic Silence
Acumen
A
Dark Legion's Edge (12)
Critical Damage
Health
Rsk. Focus
S
Forgotten Blade (13)
Haste
Health
Focus
Two-Handed Swords
C
Flamberge (5)
Critical Damage
Focus
Light
C
Berserker Blade (8)
Focus
Critical Damage
Haste
B
Great Sword (9)
Health
Critical Damage
Focus
A
Dragon Slayer (12)
Health
Critical Bleed
Critical Drain
S
Heaven's Divider (13)
Haste
Health
FocusDual Sword SA's

Speciální schopnosti u duálů jsou automaticky aplikované když je zbraň enchantovaná na +4 nebo více.
Grade Name Description
C
Crimson Sword*Elven Long Sword
Accuracy will increase by 2.
C
Elven Sword*Elven Long Sword
P. Atk will increase by 61 during a critical attack.
C
Sword of Revolution*Sword of Revolution
Maximum HP will increase by 25%.
C
Sword of Revolution*Elven Long Sword
Critical Attack will increase by 50.
C
Elven Long Sword*Elven Long Sword
Atk. Spd. will increase by 4%.
C
Stormbringer*Stormbringer
Accuracy will increase by 2.
C
Stormbringer*Katana
Maximum HP will increase by 25%.
C
Stormbringer*Raid Sword
Atk. Spd. will increase by 2%.
C
Stormbringer*Shamshir
P. Atk. will increase by 49 during a critical attack.
C
Stormbringer*Spirit Sword
Critical attack will increase by 24.
C
Katana*Katana
Atk. Spd. will increase by 4%.
C
Katana*Raid Sword
P. Atk. will increase by 84 during a critical attack.
C
Katana*Spirit Sword
Accuracy will increase by 2.
C
Raid Sword*Raid Sword
Atk. Spd. will increase by 4%.
C
Shamshir*Katana
P. Atk. will increase by 84 during a critical attack.
C
Shamshir*Raid Sword
Critical will increase by 40.
C
Shamshir*Shamshir
Accuracy will increase by 2.
C
Shamshir*Spirit Sword
Maximum HP will increase by 25%.
C
Spirit Sword*Raid Sword
Critical will increase by 40.
C
Spirit Sword*Spirit Sword
Maximum HP will increase by 25%.
B
Stormbringer*Caliburs
Accuracy will increase by 5.
B
Stormbringer*Sword of Delusion
Maximum HP will increase by 25%.
B
Stormbringer*Sword of Limit
P. Atk will increase by 166 during a critical attack.
B
Stormbringer*Sword of Nightmare
Critical will increase by 76.
B
Stormbringer*Tsurugi
Atk. Spd. will increase by 7%.
B
Katana*Caliburs
Accuracy will increase by 4.
B
Katana*Sword of Delusion
Maximum HP will increase by 25%.
B
Katana*Sword of Limit
P. Atk. will increase by 146 during a critical attack.
B
Katana*Sword of Nightmare
Critical will increase by 65.
B
Katana*Tsurugi
Atk. Spd. will increase by 6%.
B
Raid Sword*Caliburs
Accuracy will increase by 4.
B
Raid Sword*Sword of Delusion
Maximum HP will increase by 25%.
B
Raid Sword*Sword of Limit
P. Atk. will increase by 146 during a critical attack.
B
Raid Sword*Sword of Nightmare
Critical will increase by 65.
B
Raid Sword*Tsurugi
Atk. Spd. will increase by 6%.
B
Shamshir*Caliburs
Accuracy will increase by 4.
B
Shamshir*Sword of Delusion
Maximum HP will increase by 25%.
B
Shamshir*Sword of Limit
P. Atk. will increase by 146 during a critical attack.
B
Shamshir*Sword of Nightmare
Critical will increase by 65.
B
Shamshir*Tsurugi
Atk. Spd. will increase by 6%.
B
Spirit Sword*Caliburs
Accuracy will increase by 4.
B
Spirit Sword*Sword of Delusion
Maximum HP will increase by 25%.
B
Spirit Sword*Sword of Limit
P. Atk. will increase by 146 during a critical attack.
B
Spirit Sword*Sword of Nightmare
Critical will increase by 65.
B
Spirit Sword*Tsurugi
Atk. Spd. will increase by 6%.
B
Caliburs*Caliburs
P. Atk. will increase by 127 during a critical attack.
B
Caliburs*Sword of Delusion
Critical will increase by 54.
B
Caliburs*Sword of Limit
Maximum HP will increase by 25%.
B
Caliburs*Sword of Nightmare
Atk. Spd. will increase by 5%.
B
Caliburs*Tsurugi
Accuracy will increase by 4.
B
Stormbringer*Samurai Long sword
Accuracy will increase by 4.
B
Sword of Delusion*Sword of Delusion
Accuracy will increase by 4.
B
Sword of Delusion*Sword of Nightmare
P. Atk. will increase by 127 during a critical attack.
B
Sword of Delusion*Tsurugi
Maximum HP will increase by 25%.
B
Sword of Limit*Sword of Delusion
Maximum HP will increase by 25%.
B
Sword of Limit*Sword of Limit
P. Atk. will increase by 127 during a critical attack.
B
Sword of Limit*Sword of Nightmare
Critical will increase by 54.
B
Sword of Limit*Tsurugi
Atk. Spd. will increase by 5%.
B
Sword of Nightmare*Sword of Nightmare
Critical will increase by 54.
B
Sword of Nightmare*Tsurugi
Atk. Spd. will increase by 5%.
B
Tsurugi*Tsurugi
Critical will increase by 54.
B
Katana*Samurai Long Sword
P. Atk. will increase by 106 during a critical attack.
B
Raid Sword*Samurai Long Sword
Critical will increase by 43.
B
Shamshir*Samurai Long Sword
Accuracy will increase by 3.
B
Spirit Sword*Samurai Long Sword
Maximum HP will increase by 25%.
B
Caliburs*Samurai Long Sword
Atk. Spd. will increase by 5%.
B
Sword of Delusion*Samurai Long Sword
P. Atk. will increase by 133 during a critical attack.
B
Sword of Limit*Samurai Long Sword
Accuracy will increase by 3.
B
Sword of Nightmare*Samurai Long Sword
Maximum HP will increase by 25%.
B
Tsurugi*Samurai Long Sword
Critical will increase by 52.
B
Samurai Long Sword*Samurai Long Sword
Atk. Spd. will increase by 4%.
A
Keshanberk*Keshanberk
Atk. Spd. will increase by 8%. Inflicts additional damage to target during PvP.
A
Keshanberk*Damascus
Maximum HP will increase by 25% as well. Enhances damage to target during PvP.
A
Damascus*Damascus
Accuracy will increase by 6. Enhances damage to target during PvP.
S
Tallum Blade*Dark Legion's Edge
MaxHP +15%, MaxMP +20%, MaxCP +30% when enchanted by 4 or more. Also enhances damage to target during PvP.
Komentářů
Hledat
Pouze registrovaní uživatelé mohou přidat komentář!

Statistika Galerie

 • Počet obrázků   231
 • Počet kategorií   11
 • Počet komentářů   23